Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tälle sivulle listataan Muusan käsittelyä odottavat YSA-, SEKO- ja SLM-termit vuodesta 2019 alkaen.

Uudet ehdotukset


 YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla) Yläkäsitteenä nyt laulut ja RT:nä hengelliset laulut. Eikö hengelliset laulut olisi parempi yläkäsite?
YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSEKOSLM-sanasto (lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla)

cover-versiot

encoret

Ei YSEssä. Näillä on YSOn näkökulmasta ristiriitaisia yläkäsitteitä. cover-versiolla yläkäsitteenä musiikkiesitykset, sovitukset, äänitykset. encorella yläkäsitteenä ohjelmistot ja musiikkiesitykset. Yksi pitäisi valita, loput esim. RT:ksi.   

diminuutio

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/950

Yläkäsitteet väärät YSOn näkökulmasta: rytmioppi ja säveloppi. Jokin muu löydettävä ja nämä nykyiset esim. RT:ksi.   

intervallit

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/951#issuecomment-454379203951

Sama virsi eli yläkäsiteongelma YSOn kannalta.
Ehdotus: yläkäsitteeksi vallit?
   
musiikilliset tuotoksetEi YSEssä. Tämä on YSOa varten luotu hierarrkkinen käsite. Ei tarkoitettu kuvailukäyttöön. YSO-kokouksessa mietittiin, että pitäisikö tämä poistaa. Ajattelimme kuitenkin, että olisi hyvä keskusteluttaa Muusa-ryhmässä ensin. Tällä on jonkin verran alakäsitteitä, jotka tämän poistuessa päätyisivät varmaankin käsitteen "taiteisiin liittyvät abstraktit objektit" alle. Jos käsite halutaan säilyttää niin termin voisi muuttaa muotoon "musiikilliset objektit", koska olemme YSOssa hierarkkisissa käsitteissä siirtyneet tuotos-termin asemesta käyttämään objekti-termiä vastaavissa.   
hillbillyEi YSEssä. Määritelmässä sanotaan että instrumentaalimusiikkia, mutta Groven mukaan on muutakin kuin instrumentaalimusiikkia.   
virret 6990

 

 Modaalisuus (musiikki): määritelmää muokattava.   
mustalaismusiikki (minimalismi https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6682)5829Oli käsittelyssä

Käsiteltiin Muusa-YSA-yhteiskokouksessa: "

Tuomas selvittää ja tekee ehdotuksen".
   

sarjallinen musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5975)

 Muusa tekee määritelmän, joka on linjassa YSOn yläkäsitteen kanssa.LISÄTÄÄN LISÄTTY
 Modaalisuus (musiikki): määritelmää muokattava.  
katusoittajat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7056)    
tuotantomusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7058)    
kansanmusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7059)    

Minimalistinen musiikki, Muusa laatii määritelmän. LT taidemusiikki, RT minimalismi. KT minimalismi (musiikki)?" 

Jaakon määritelmäehdotus Muusalle: "1960-luvulla syntyneen minimalistisen tyylisuuntauksen piiriin luettava taidemusiikki, jolle on ominaista toisteisuus ja tarkoituksellisen yksinkertaistettu rytminen, melodinen ja harmoninen sävelkieli."

 . . 
ketjutanssit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5932)    
nusiikin opetus

sarjallinen musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/

7062

5975)

    
soiton opetus (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7112)    
laulunopetus (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7143)    
virsikirjat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7155)    

 

Jatkokäsittelyä tai Muusan mielipidettä vaativat musiikkiaiheiset käsitteet:

Muusa tekee määritelmän, joka on linjassa YSOn yläkäsitteen kanssa.


LISÄTÄÄN LISÄTTY

balladit (kansanlaulut) (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5978)

 Palaa Muusaan (ks. myös balladit alla)balladit (musiikki) 

balladit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5979)

Käsiteltiin Muusa-YSA-yhteiskokouksessa, mutta jäi edelleen kesken.Palaa Muusaan.

balladit (musiikki), LT musiikki (ei laulut)

Status
colourYellow
titlemuutos

 
minimalismi
mustalaismusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
5829
6682)
Käsiteltiin
Oli käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa: "
Minimalistinen musiikki, Muusa laatii määritelmän. LT taidemusiikki, RT minimalismi. KT minimalismi (musiikki)?" 

Jaakon määritelmäehdotus Muusalle: "1960-luvulla syntyneen minimalistisen tyylisuuntauksen piiriin luettava taidemusiikki, jolle on ominaista toisteisuus ja tarkoituksellisen yksinkertaistettu rytminen, melodinen ja harmoninen sävelkieli."

 . . 

...

1) punaisena olevat termit 8. kokouksen kohdalla

2) lisäksi alla olevassa taulukossa on SLM-sanastossa olevia termejä, joihin on joskus aikoinaan ehdotettu muutoksia (Ilkka). En löytänyt päätöksiä tästä Luumu-ryhmän pöytäkirjoista. Samalla lisätty siltaukset.

monikollinen muoto vai lisäys -musiikki/(musiikki)?LC Genre/Form Terms URI LC Genre/Form Terms

muutettu termi +

Status
colourYellow
titlemuutos

boogie woogie(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026669Boogie woogie (Music) bossa nova(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026671Bossa nova (Music) burleskit (musiikki)   calypso(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026680Calypso (Music) cumbia(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026749Cumbia (Music) elegiat (musiikki), puuttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026307Elegies muutakin kuin musiikkiafantasiat (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2018026018Fantasias (Music) gallikaaninen laulu > gallikaaniset laulut
Tuomas selvittää ja tekee ehdotuksen".   
virret (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6990)Yläkäsitteenä nyt laulut ja RT:nä hengelliset laulut. Eikö hengelliset laulut olisi parempi yläkäsite?   
ghazal(it)?   gregoriaaninen laulu > gregoriaaniset laulut?http
katusoittajat (https://
id
github.
loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026843Gregorian chants hitit > hittikokoelmat?
com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7056)    
idyllit (musiikki), puuttuu vielä   karaoke > karaokekokoelmat?http
tuotantomusiikki (https://
id
github.
loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026892Karaoke latinalainen kirkkolaulu > latinalaiset kirkkolaulut?
com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7058)    
mainstream > mainstream jazz?   makossa(t)http
kansanmusiikki (https://
id
github.
loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026916Makossa (Music
com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7059) 
mbalax(it)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026929Mbalax melodraamat (musiikki), puuttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2016026051Melodramas (Music) oodit (musiikki), puuttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026461Odes muutakin kuin musiikkia?pantoniimit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027183Pantomimes (Music) pastissit (musiikki)http
   
nusiikin opetus (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7062)    
pastoraalit (musiikki)
soiton opetus (https://
id
github.
loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026993Pastoral music Peking-ooppera(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2015026012Chinese operas prafraasit (musiikki), puuttuu vielä
com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7112)   
psalmit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027023Psalms (Music)http
 
ragtime(t)
laulunopetus (https://
id
github.
loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027034Ragtime music rai > rai-musiikki?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027035Rai (Music
com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7143) 
romanssit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2016026068Romances (Music) salsa (musiikki?)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027066Salsa (Music) sarjat (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027116Suites muutakin kuin musiikkia?soca > socamusiikki?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027098Soca (Music) taarab(it)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027123Taarab (Music) uusi aalto (musiikki), puttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026963New wave music vallenat (vallenato?)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027155Vallenato vaudeville(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027157Vaudeville songs 
   
virsikirjat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7155)