Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
author:taipale, v AND dc.date.issued:2005

author:taipale, v AND dc.date.issued:[2005 TO 2018] 

dc.relation.ispartofseries:(bmj OR lancet OR nature OR cell)

author:hämeen-anttila, k AND dc.type.okm:A1 (A1=originalartikel i vetenskaplig tidskrift)


Trunkering av söktermer och ersättande av tecken (wild cards)

Du kan utelämna tecken i slutet eller i mitten av söktermen, och ersätta de bortlämnade tecknen med en asterisk, *.

hälsovård*  (ger resultat såsom hälsovård, hälsovården, hälsovårdsbranschen…)
Jons*on (ger resultat såsom Jonson, Jonsson, Jonston…)

Sökning på utgivningsår

dc.date.issued:2017 
dc.date.issued:[2015 TO 2018]
barnfamilj* AND dc.date.issued:[2015 TO 2018]

Frassökning

Du kan göra en exakt frassökning genom att skriva dina sökord inom citationstecken.

welfare state”

Enkel sökning

Sök genom att skriva en eller flera termer i sökrutan. Termerna kombineras automatiskt med AND-operatorn (se Boolesk sökning), dvs alla de sökta termerna finns med i sökträffarna.

...

Den enkla sökningen söker i publikationernas alla sökfält (eller metadatafält), dvs titelfält, författarfält, fulltext, ämnesordsfältet, utgivarfältet osv. Om resultatet är för stort eller inte tillräckligt träffande, lönar det sig att göra en specifik sökfältssökning. (Se Sökning i specifikt sökfält)

Boolesk sökning (kombinera söktermer)

Kombinera söktermer med hjälp av Booles operatorer ANDORNOT. OBS! Använd VERSALER.

...

stress NOT (arbetstress OR burnout OR utbrändhet)

OR och AND-operatorer i samma sökning.

(barn* OR unga* OR ungdom*) AND (depression* OR ångest)

Sökning i specifikt sökfält (sök i titel-, författar-, utgivar- och publikationstypsfältet…)

Du kan välja att rikta din sökning på specifika sökfält, såsom författar-, titel-, eller ämnesordsfältet. Du kan kombinera söktermerna med Booles operatorer, och i samma sökning kan du också söka ur olika sökfält. Obs! Sökfälten skrivs med små bokstäver.

Författarsökning

author:taipale, vappu
author:taipale, v

...

author:taipale, vappu OR author:taipale, v

Titelsökning

title:(barn* OR ungdom* OR tonår*) AND (hälsa OR välfärd)

Ämnesordssökning

I ämnesordssökningen söker du i publikationens ämnesordsfält. Ämnesorden beskriver publikationens centrala innehåll. Alla publikationer i Julkari har inte tilldelats ämnesord, men trots det är ämnesordssökningen (förutom titelsökningen) ett bra alternativ då man vill göra en er fokuserad sökning. Du kan bekanta dig med Julkaris ämnesord på den första sidans ämnesordslista.

subject:köyhyy* AND subject:lapsiperhe*

Sökning ur specifik tidskrift eller serie


dc.relation.ispartofseries:(Nature)
dc.relation.ispartofseries:(Nature OR BMJ OR Lancet)

Sökning på utgivare 

dc.publisher:WHO

Sökning på publikationstyp

dc.type.okm:A1

dc.type.okm:(A1 OR A2 OR A3 OR A4)

...

Se hela Undervisnings- och kulturministeriets lista över publikationstyper

Andra sökfält

dc.department: (avdelning)
dc.unit: (enhet)
dc.contributor: (annan författare)
dc.projectid: (projektnummer)
dc.rights.accesslevel: (t ex Open Access)
dc.format.content:fulltext: (begränsar sökningen till fulltext-publikationer)

Närhetsoperator (avståndssökning)

Närhetsoperatorer i sökningen ger ett resultat där sökorden är på maximalt X ords avstånd ifrån varandra. Obs! Söktermerna i avståndssökningen kan inte trunkeras.

"ungdomar hälsa"~4

Dela publikationer via sociala medier eller exportera till RefWorks

Klicka på publikationens titel, så kan du tipsa om den på sociala medier. För att exportera publikationens bibliografiska uppgifter till referenshanteringsprogrammet RefWorks, klicka på publikationens titel, och därefter på den röda, runda RefWorks-symbolen.

...