Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansalliskirjaston kirjastojärjestelmä vaihtuu Voyagerista Kohaan alkusyksystä. Kansalliskirjaston tuleva Koha-tietokanta on nimeltään Fikka. Fikkassa yhdistyvät Fennican, Violan ja Kansalliskirjaston Helka-kokoelman tietokannat. Samalla Fennican ja Violan omat OPACit poistuvat käytöstä ja Kansalliskirjasto Finna https://kansalliskirjasto.finna.fi/ toimii kaikkien kolmen tietokannan hakukäyttöliittymänä.

Menneitä tapahtumia:

Tulevia tapahtumia:

  • Kirjastoverkkopäivät 22.- 24.10.2019

3. MARC 21 -sovellusohje


3.1. Suhdetermit tekijä-teos-viittauksissa

...