Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Projektin kuvaus

Finna- ja FinELib-palvelujen tulevaisuutta visioidaan kuluvan vuoden 2019 aikana. Nykyiset strategiat päättyvät 2020 ja muiden toimialan strategioiden tapaan Kansalliskirjaston palvelujen tulevaisuuden suunnittelu kattaa aikavälin 2021-2030. Projektityöskentelyä ohjaa ulkopuolinen konsulttitoimisto Talent Vectia, jonka kanssa on sovittu alustavasta aikataulusta. Tämä työskentelysivusto on luotu Kansalliskirjaston kiwi-alustalle, jossa voitte halutessanne käydä tutustumassa ryhmän kokoonpanoon ja taustamateriaaleihin.


Palveluvisio 2025

Finna-ja-FinELib-palvelujen_tulevaisuuden_visiointi_2025_Loppudokumentaatio_FIN.pdfPanel
borderColordarkblue
titleColorwhite
titleBGColordarkblue
titleAlasivut

Children Display
alltrue


Image Modified

Työryhmän jäsenet:

Talent Vectian konsultit:


Työryhmän koordinaattorina toimii Tanja Vienonen / tanja.vienonen (at) helsinki.fi

Ohjausryhmät:

Finna-konsortioryhmä

FinELib-ohjausryhmä


Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate