Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Projektin kuvaus

Finna- ja FinELib-palvelujen tulevaisuutta visioidaan kuluvan vuoden 2019 aikana. Nykyiset strategiat päättyvät 2020 ja muiden toimialan strategioiden tapaan Kansalliskirjaston palvelujen tulevaisuuden suunnittelu kattaa aikavälin 2021-2030. Projektityöskentelyä ohjaa ulkopuolinen konsulttitoimisto Talent Vectia, jonka kanssa on sovittu alustavasta aikataulusta. Tämä työskentelysivusto on luotu Kansalliskirjaston kiwi-alustalle, jossa voitte halutessanne käydä tutustumassa ryhmän kokoonpanoon ja taustamateriaaleihin.
Panel
borderColordarkblue
titleColorwhite
titleBGColordarkblue
titleAlasivut

Children Display
alltrue

 


Image Added

Työryhmän jäsenet:

 • Kristiina Hormia-Poutanen / kristiina.hormia Anne Lehto / anne.lehto (at) helsinki tritonia.fi
 • Bjarne Beckmann Petri Lempinen / bjarnepetri.beckmann lempinen (at) helsinki arene.fi
 • Riitta Peltonen Ismo Malinen / riittaismo.peltonen malinen (at) helsinki museovirasto.fi
 • Erkki Tolonen Seppo Parkkila / erkkiseppo.tolonen parkkila (at) helsinki tuni.fi
 • Arja Tuuliniemi Jarmo Saarti / arjajarmo.tuuliniemi saarti (at) helsinki uef.fi
 • Maria Virtanen Matti Sarmela / mariamatti.virtanen sarmela (at) helsinki hel.fi
 • Anne Lehto / anne.lehto Kristiina Hormia-Poutanen / kristiina.hormia (at) tritonia helsinki.fi
 • Petri Lempinen Bjarne Beckmann / petribjarne.lempinen beckmann (at) arene helsinki.fi
 • Ismo Malinen Riitta Peltonen / ismoriitta.malinen peltonen (at) museovirasto helsinki.fi
 • Seppo Parkkila Erkki Tolonen / seppoerkki.parkkila tolonen (at) tuni helsinki.fi
 • Jarmo Saarti Arja Tuuliniemi / jarmoarja.saarti tuuliniemi (at) uef helsinki.fi
 • Matti Sarmela Maria Virtanen / mattimaria.sarmela virtanen (at) hel helsinki.fi

Talent Vectian konsultit:


Työryhmän koordinaattorina toimii Tanja Vienonen / tanja.vienonen (at) helsinki.fi

Ohjausryhmät:

Finna-konsortioryhmä

FinELib-ohjausryhmä
 

 

Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate