Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Paikkatieto-ryhmän tilannekatsaus

 

5. Muut asiat

  • YSAsta YSOon siirtymä (Matias Frosterus)
  • Ajan esittäminen kuvailussa (Mikko Lappalainen)
    • Millä tavoin ja mitä standardeja hyödyntäen eri sektoreilla viitataan aikaan tai ajankohtiin, esim. kirjan julkaisuaika, esineen luomisaika

...