Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
Tau OY - Tampereen Oulun yliopisto mukaan lukien Tampereen Oulun yliopistollinen sairaala
TY Tau - Turun Tampereen yliopisto mukaan lukien Turun Tampereen yliopistollinen keskussairaalasairaala
ÅA - Åbo Akademi
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
HY TY - Helsingin Turun yliopisto mukaan lukien Helsingin Turun yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT SA - Suomen Akatemia
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
SYKE - Suomen ympäristökeskus
SA - Suomen Akatemia GTK - Geologian tutkimuskeskus
TTL - Työterveyslaitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
IL - Ilmatieteen laitos
Luke - Luonnonvarakeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
GTK - Geologian tutkimuskeskus