Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Tarvitaan linkki SEKO:sta YSO:n vastaaviin käsitteisiin, jolloin saadaan ruotsinkieliset labelit YSO:n kautta. 
  • Selvitettävä voidaanko tuottaa Finton SEKOsta taulukko, jossa  termi, yso:n termi, yso-uri, sekä vastaava ruotsinkielinen preflabel.

PÄÄTÖS:

  •  Jarmo Saarikko toimittaa Jaakolle taulukon käytäväksi läpi manuaalisesti  
  •   Jaakko Tuohiniemi  tarkistaa, että vastintermit ovat oikein.   

...