Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ellei nuottiaineistossa ole sivunumerointia, sivut tai lehdet voidaan laskea tai arvioida nimiösivusta tai sen vastineesta (kansi tai ensimmäinen nuottisivu) alkaen viimeiselle nuottisivulle tai muita kommentteja sisältäville sivuille (esim. selostusteksti, sisällysluettelo jne.) saakka. Lopussa olevia tyhjiä sivuja ja mainossivuja ei lasketa mukaan. Laskettujen sivujen lukumäärän jälkeen merkitään ilmaisu numeroimaton(ta) sivu(a).

Laajuus merkitään sivuina, jos lehdet on painettu molemmin puolin, ja lehtinä, jos lehdet on painettu yhdelle puolelle. Jos aineisto koostuu useasta niteestä, merkitään niteiden lukumäärä.
300 ## ‡a 1 pienoispartituuri (22 sivua)
300 ## ‡a 1 soitonopas (vi, 310 sivua)
300 ## ‡a 1 soolonuotti (36 numeroimatonta sivua)
300 ## ‡a 4 stemmaa (11, 11, 11, 11 sivua)
300 ## ‡a 1 partituuri (38 lehteä)
300 ## ‡a 1 partituurin tiivistelmä (2 nidettä)

Jos aineisto koostuu partituurista ja erillisistä stemmoista, merkitään partituurit ja stemmapaketti stemmat omiin 300-kenttiinsä. Stemmojen Orkesterin erillisten stemmojen (stemmapaketin) niteiden ja/tai sivujen, lehtien tai palstojen määrä jätetään ilmoittamatta.
300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua)
300 ## ‡a 24 stemmaa


ÄÄNITTEET
Käytettäviä äänitteiden laajuuden yksiköitä: C-kasetti, CD-äänilevy, DAT-kasetti, DCC-kasetti, DVD-äänilevy, MD-äänilevy, SACD-äänilevy, äänikela, äänilevy.

SACD/CD-äänilevystä käytetään ilmaisua CD-äänilevy. Tallennetyyppiä koskevat tarkennukset merkitään huomautuskenttään 500 (RDA 3.21 Huomautus tallenteesta).

Äänitteen kokonaiskesto merkitään aineistossa ilmoitetulla tarkkuudella. Jos kokonaiskestoa ei ole merkitty aineistoon, kesto voidaan 1) laskea yhteen itse aineistossa ilmoitetuista teosten tai raitojen kestoista, 2) ottaa esim. CD-soittimen laskurista tai 3) arvioida. Kokonaiskesto ilmoitetaan muodossa "73 min 10 s" (Melinda) tai "73’10" (Arsca ja Viola) tai tarvittaessa arvioinneissa esim. "noin 30 min". Jos julkaisu koostuu esim. useammasta levystä, kenttään merkitään levykohtaiset kokonaiskestot pilkulla erotettuina.

...