Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSEKOSLM-sanasto (lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla)
musiikkitiede (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5378) Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
posetiivarit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6905) Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   

cover-versiot

encoret

Ei YSEssä. Näillä on YSOn näkökulmasta ristiriitaisia yläkäsitteitä. cover-versiolla yläkäsitteenä musiikkiesitykset, sovitukset, äänitykset. encorella yläkäsitteenä ohjelmistot ja musiikkiesitykset. Yksi pitäisi valita, loput esim. RT:ksi.   

diminuutio

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/950

Yläkäsitteet väärät YSOn näkökulmasta: rytmioppi ja säveloppi. Jokin muu löydettävä ja nämä nykyiset esim. RT:ksi.   

intervallit

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/951#issuecomment-454379203

Sama virsi eli yläkäsiteongelma YSOn kannalta.
Ehdotus: yläkäsitteeksi vallit?
   
giguet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6920) Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
miksaukset (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6925) Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
musiikilliset tuotoksetEi YSEssä. Tämä on YSOa varten luotu hierarrkkinen käsite. Ei tarkoitettu kuvailukäyttöön. YSO-kokouksessa mietittiin, että pitäisikö tämä poistaa. Ajattelimme kuitenkin, että olisi hyvä keskusteluttaa Muusa-ryhmässä ensin. Tällä on jonkin verran alakäsitteitä, jotka tämän poistuessa päätyisivät varmaankin käsitteen "taiteisiin liittyvät abstraktit objektit" alle. Jos käsite halutaan säilyttää niin termin voisi muuttaa muotoon "musiikilliset objektit", koska olemme YSOssa hierarkkisissa käsitteissä siirtyneet tuotos-termin asemesta käyttämään objekti-termiä vastaavissa.   
atonaalisuus (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6940)Syytä käsitellä YSAn ja Muusan Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
kokeellinen musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6941)    

isonuottiset nuottijulkaisut (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6942)

    

lauluntekijät (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6943)

 Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
elektroakustinen musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6944) Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
hillbillyEi YSEssä. Määritelmässä sanotaan että instrumentaalimusiikkia, mutta Groven mukaan on muutakin kuin instrumentaalimusiikkia.   
virret (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6990)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa. Yläkäsitteenä nyt laulut ja RT:nä hengelliset laulut. Eikö hengelliset laulut olisi parempi yläkäsite?   
folk metal (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6945)    
indie popmusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6952) Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
musiikkiohjelmat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5548#issuecomment-462749625) Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
televisiomusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6960)    
mustalaismusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6682)Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa. Palasi bumerangina Muusalle. Ehkä tästä voisi keskustella YSA-Muusa-kokouksessa. Vaikea varmaankaan löytää ratkaisua, johon kaikki olisivat tyytyväisiä.   
elektroninen tanssimusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6969)    
hengellinen viihdemusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6970)    
hankaussoittimet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6988) Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.   
pelimannimusiikkiEi YSEssä. Tällä YSAssa epätoimiva monihierarkia (LT kansanmusiikki & perinnemusiikki). Koska kansanmusiikki itsessään on perinnemusiikin alakäsite niin pelimannimusiikki LT kansanmusiikki on tarpeeton.   

...

 YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla) 

balladit (kansanlaulut) (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5978)

Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Käsittelyssä Muusa/-YSA-kokouksessayhteiskokouksessa.Palaa Muusaan (ks. myös balladit alla)balladit (musiikki) 

balladit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5979)

Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Käsittelyssä Muusa/-YSA-kokouksessayhteiskokouksessa.Palaa Muusaan

balladit (musiikki), LT musiikki (ei laulut)

Status
colourYellow
titlemuutos

 
minimalismi https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5829Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Käsittelyssä Muusa/-YSA-kokouksessayhteiskokouksessa.Jos ohjaustermit lisätään, tarvitaanko silti erillistä termiä?. . 
parafraasit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5824 Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Käsittelyssä Muusa/-YSA-kokouksessayhteiskokouksessa. parafraasit → parafraasit (musiikki)
YSAssa: parafraasit (kirjallisuus) ja parafraasit (sävellykset) /käsittely kesken https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5824
 
transkribointi https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5745Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa. Odottaa Marian ruotsinnosta.   
musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5549)
→ keskustelua, uusi YSE-ehdotus?
Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Muusa/YSA-kokouksessa.   
muunnelmat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5875)Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Käsittelyssä Muusa/-YSA-kokouksessayhteiskokouksessa. Ks. myös #5824. Mikä on muunnelman ja parafraasin suhde? Entä muunnelmat-termin suhde termiin muunnelmamuoto? PITÄISI LISÄTÄ, muunnelmat puuttuu: muunnelmat (musiikki) 
soolo-osuudet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6476) Käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa.Onko tarvetta huomioida muiden alojen soolot (esim. tanssitaide)? Melindassa soolot-termiä on käytetty myös tanssin yhteydessä, erityisesti tanssiarvosteluissa. Myös termiä soolo-osuudet voidaan käyttää tanssista puhuttaessa.

 

LISÄTÄÄN soolo-osuudet (musiikki) KT soolot (soolo-osuudet)

Status
colourGreen
titleuusi (SLM)
; samalla termi soolot muutetaan muotoon soolosävellykset KT soolot (soolosävellykset)

...