Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Päivittäjä tarkistaa taulukossa listatut muutokset ja tekee vaadittavat toimenpiteet ontologiatiedostoon ontologiaeditorin (esim. TopBraid Composer) avulla. Päivitetty tiedosto toimitetaan Finto-tiimille julkaistavaksi finto.fi:ssä.

 

Image RemovedImage Added

 

Muutostaulukko

Jokainen taulukon rivi raportoi yhden muutoksen vanhaan erikoisontologiaan liitetyn YSOn ja uuden jäädytetyn YSO-version välillä.

...