Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

MUTUn työnkulku on kuvattu kuvassa 1. Päivittäjän kannalta keskeisimmät MUTUn osatekijät ovat muutostaulukko sekä muokattava ontologiatiedosto, jonka yhteyteen on tuotu uusi uudempi jäädytetty YSO. MUTUn pilotointivaiheessa päivittäjä saa taulukon ja tiedoston Finto-tiimiltä, käyttöliittymän valmistuttua päivittäjä voi itse ajaa taulukon ja tiedoston tuottavan ohjelman.

...

 

A Muutostyypin tunnus   

Kuusi Seitsemän tyyppiä (ks. tarkemmin alla). Kukin yksittäinen muutos on kuvattu tarkemmin sarakkeessa N.

...

Liityntäkohta tarkoittaa sitä, että sarakkeessa B mainitulla erikoisontologian käsitteellä on suora kytkös sarakkeessa J mainittuun YSO-käsitteeseen , joko ekvivalenssisuhteen tai yläkäsitesuhteen kautta. Sarake I kertoo, onko muutos tapahtunut YSOn ja erikoisontologian liityntäkohdassa (kyllä/ei). (Oletusnäkymässä sarake on piilotettu.)

...