Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

10.00-10.45 Päätöksenteko- ja jalkautusprosessin läpikäynti (tiedoksi ja toimeksi): (Nina Hyvönen)

  • Miten erillaiset erilaiset kannat asioihin sovitaan?
  • Miten kuvailun tulevat muutokset jalkautetaan kirjastoihin?
  • Mistä saadaan tukea kuvailuun panostamiseen kirjastoissa? 
  • Miten järjestelmämuutokset vaikuttavat kuvailuun? Onko järjestelmä renki vai isäntä?
  • Mikä on visio kuvailun muutoksesta? Järjestelmäneutraalius vs. järjestelmäriippuvuus?
  • Tietovarantojen eri tasot: kirjastojen tietovarannot ja muistiorganisaaioiden muistiorganisaatioiden ym. yhteiset tietovarannot
  • "Kokonaisarkkitehtuurinäkymä"

...