Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • General guidelines:
  • kohta:
   • Ei noudateta vaihtoehtoa oman lyhenneoppaan käytöstä.
 • Transcribed elements:
  • Kohta:
   • Noudatetaan vaihtoehtoa symboolin tai muun merkin korvaamisesta symboolin tai muun merkin kuvauksella silloin, kun symbolia tai muuta merkkiä ei pystytä jäljentämään.
    Esim. 1: Jos symboli ei ole olennainen osa nimekettä, älä jäljennä sitä. Jätä symboli pois ja selitä sen poisto huomautus-kentässä, jos se on tarpeen.
    Kuvailuun merkitään: 245 10 $a "W" today! Tomorrow?

    Varianttinimeke: 246 10 $a Women today! Tomorrow?
    Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä naiselle on merkitty "W" symboli.
    Nimiösivulla naissukupuolta tarkoittava symboli on ”W”- kirjaimen alapuolella, mutta esipuheesta käy ilmi, että symbolia ei ole tarkoitettu osaksi nimekettä. Esipuheessa täydellinen nimeke.
    Kuvailuun merkitään: 245 10 $a Homo aboensis
    Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä homo-sanan ympärillä aaltoviivat [~].
    Esim. 2: Käytä merkistössä olevia kirjaimia, numeroita yms., kun se on mahdollista eikä asian ymmärrettävyys kärsi.
    Tiedonlähteessä: When I was your age

    Kuvailuun merkitään: 245 10 $a When I was your age STOP.
    Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä "STOP" on merkitty STOP-merkillä.
    Esim. 3: Korvataan käytetty symboli kuvailun kohteen kielellä tai epävarmoissa tapauksissa kuvailevan yhteisön kielellä. Huomautuksessa kuvaillaan korvattu symboli sanallisesti. Käytetään varianttinimekkeitä, jos symbolilla on useampi mahdollinen kirjoitusmuoto.
    Tiedonlähteessä:I ❤ a piano

    Kuvailuun merkitään: 245 10 $a I [love] a piano.
    Varianttinimeke: 246 30 $a I heart a piano.
    Huomautus: 500 ## $a Nimiösivulla "[love]" on merkitty sydän-symbolilla.
    Poikkeus 1: Älä käytä syntymää (asteriski) ja kuolemaa (risti) osoittavia merkkejä. Selitä poisjättäminen huomautusalueella ja tee varianttinimeke.
    Tiedonlähteessä: In honor of Saint Basil the Great †379

    Kuvailuun merkitään: 245 10 $a In honor of Saint Basil the Great 379.
    Mahdollinen varianttinimeke: 246 30 $a In honor of Saint Basil the Great [died] 379.
    Huomautus: 500 ## $a Nimekkeessä vuosilukua "379" edeltää risti.
    Poikkeus 2: Älä merkitse tavaramerkin, patentin tms. symboleita. Selitä symbolit, jos se on tarpeen.
    Tiedonlähteessä:The Gumby® books of letters

    Kuvailuun merkitään: 245 14 $a The Gumby books of letters.
    Esim. 4: Jos puhuttu/kirjoitettu vastine ei ole selvä, selitä tai kuvaile se julkaisun kielellä (jos asiaa ei tunneta julkaisun kielellä, käytetään kuvailevan yhteisön kieltä).
    Tiedonlähteessä: ▽ -structures

    Kuvailuun merkitään: 245 10 $a [Inverted triangle]-­structures.
    Esim. 5: Jos nimeke koostuu ainoastaan merkistä tai symbolista tai yhdestä tai useammasta välimerkistä, merkitään sanallinen vastine kaikissa tapauksissa.
    Tiedonlähteessä: ☥

    Kuvailuun merkitään: 245 10 $a [Ankh] / $c Gregory Corso.
    Huomautus: 500 ## $a Nimeke koostuu ainoastaan ankh-symbolista.
  • Latin alphabet abbreviations:
   • Kohta: 70.06.12.50
    • Metrijärjestelmän mukaisia pituuden yksikön tunnuksia käytetään RDA:n mukaisessa kuvailussa, esim. koko merkitään senttimetreinä (RDA 3.5). Pituuden yksikön tunnukset (m, cm, mm jne.) eivät ole mukana alla olevassa luettelossa.  
    • Suomenkieliset lyhenteet:

     TermiLyhenne
     alttoA
     baritoniBar
     bassoB
     ennen ajanlaskun alkuaeaa.
     ennen KristustaeKr.
     ja niin edelleenjne.
     jälkeen ajanlaskun alunjaa.
     jälkeen KristuksenjKr.
     kierrosta minuutissakierr./min
     mezzo-sopranoMz
     minuuttimin
     numeronro
     sekunttis
     sopraanoS
     tenoriT
     tuntih


    • Lyhenteitä A, Bar, B, Mz, S ja T käytetään ainoastaan silloin, kun musiikkiaineiston esityskokoonpanoa merkittäessä ilmoitetaan kahden tai useamman lauluäänen ääniala.

...

 • General guideline for capitalization:
  • Kohta: 65.45.25.24
   • Noudatetaan vaihtoehtoa muita muiden kuin tässä luvussa olevia ohjeistuksia olevien ohjeistusten noudattamisesta manifestaation ja kappaleen niiden elementtien merkitsemisessä, joita kun elementtejä ei jäljennetä kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa.
 • Other terms associated with names of families and corporate bodies

  • Kohta:  
   • Kun kuvailukieli on suomi tai ruotsi, kirjoitetaan suvun tyyppiin liittyvät ilmaukset ja yhteisön nimeen liittyvät määritteet pienellä alkukirjaimella.
 • Other terms associated with title of work

  • Kohta:
   • Kun kuvailukieli on suomi tai ruotsi, kirjoitetaan teoksen nimekkeeseen liittyvät ilmaukset pienellä alkukirjaimella.

...