Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RDA Toolkitin heinäkuun 2024 julkaisuun:

  • Kohta: Linjausta tarkennettava
    • Nyt: Pakollinen vain liikkuvaa kuvaa sisältävässä aineistossa, äänikirjoissa ja verkkoaineistoissa. Muissa aineistoissa merkintälähde merkitään vain silloin, kun merkintälähteenä käytetään muuta kuin ensisijaista tiedonlähdettä. 
    • Jatkossa: Pakollinen vain liikkuvaa kuvaa sisältävän aineiston, äänikirjan ja verkkoaineiston päänimekkeessä. Muissa aineistoissa merkintälähde merkitään vain silloin, kun päänimekkeen merkintälähteenä käytetään muuta kuin ensisijaista tiedonlähdettä. 
    TÄHÄN

RDA Toolkitin maaliskuun 2024 julkaisuun:

...