Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RDA-elementin nimi (+IRI)MARC 21 -kenttä (bib / auk)Elementin pakollisuus P (ydintaso / perustaso)

Elementin ei-toistettavuus (ET)

Elementin merkintätapaMuut RDA-linjauksetTietosisältöä määrittävä sanasto tai standardi Muuta

timespan (itse entiteetti)

 

 


Kristillisen kalenterin käyttö merkittäessä ajanjaksoa: tehdään luova käännös eli käännetään lyhenne B.C. lyhenteeksi eaa. (ei lyhenteeksi eKr.) ja lyhenne A.D. lyhenteeksi jaa. (ei lyhenteeksi jKr.)

  

name of timespan

 

Rakenteistamaton kuvailu
  

preferred name of timespan

auk 148 tai auk 150P / PETRakenteistamaton kuvailu
 

variant name of timespan


auk 450 tai auk 448

Rakenteistamaton kuvailu
 

access point for timespan

 

Rakenteistettu kuvailu


  

authorized access point for timespan

auk 148 tai auk 150P / PET

Rakenteistettu kuvailu 

variant access point for timespan

auk 450 tai auk 448

Rakenteistettu kuvailu

beginning


auk 046sP / PET

Rakenteistettu kuvailu


Merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).

ISO-standardi 8601Ks. KAM-linjaus

ending

auk 046t
ET

Rakenteistettu kuvailu


Merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).

 ISO-standardi 8601Ks. KAM-linjaus

 identifier for timespan

auk 024P / PET

Rakenteistettu kuvailu


 
 

 note on timespan

auk 680

Rakenteistamaton kuvailu
 

...