Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset KAM-paikkatyöryhmän tietomallipäätösten pohjalta huhtikuussa 2021
  • Linjaukset laitetaan kommenteille KAM-kuvailuryhmälle ja kirjastojen asiantuntijaryhmille toukokuussa 2021
  • Kuvailusääntöpalvelu siirtää linjaukset RDA Toolkiin kesän 2021 aikana
  • Linjauksia tarkennetaan, kun paikan tietomallista on tehty päätös kirjastojen, arkistojen ja museoiden kesken syyskuussa 2021.

  • Paikkatietopalvelun (nyt YSO-paikkojen) ohjeistusta jatkossa laajennettava/tarkennettava, jotta toimisi vastauksena RDA-vaihtoehtoihin

  • Onko syytä laittaa linjaus Entity boundaries -kohtaan tai johonkin muuhun kohtaan, minkä tyyppisiä asioita (esim. rakennuksia) voidaan kuvailla paikkoina?

...