Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Päivämäärä merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).
 • Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja ( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä.

viitataanko YSO-paikkoihin seuraavissa elementeissä:

 • country associated with person
 • place of birth
 • place of death
 • place of residence

Korjattavaa:

 • 9.2.2.5.2 Kieli on linjaus, joka kuuluu olla kyseisen kohdan vaihtoehdon otsikon yhteydessä.

 • 9.2.2.5.3 Muulla kuin kuvailevan yhteisön käyttämällä kirjoitusjärjestelmällä kirjoitetut nimet linjaus pitäisi olla osittain myös kyseisen kohdan vaihtoehdon kohdalla.

...