Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Linjaukset ja esimerkit

hakutietojen muodostaminen: mitkä tiedot, missä järjestyksessä ja millä välimerkityksellä sisällytetään hakutietoon

Authorized access point for corporate body:

...