Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Eteneminen

  • Kuvailustandardiryhmä ja Kuvailusääntöpalvelu työstävät soveltamisprofiilin ja linjaukset kevään 2021 aikana

  • Toiku-verkostolta kommentit linjauksiin/soveltamisprofiiliin ja paljon esimerkkejä linjauksen yhteyteen sekä erikseen (sarakkeeseen muuta)

  • Kuvailusääntöpalvelu kopioi linjaukset ja esimerkit uuteen RDA Toolkitiin 2021/10

Linjaukset

Nomen-entiteetin pääsivu:

...