Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eteneminen

Kusti työstää soveltamisprofiilin ja linjaukset

Toiku-verkostolta kommentit linjauksiin/soveltamisprofiiliin Toiku-verkostolta + ja paljon esimerkkejä linjauksen yhteyteen sekä erikseen (sarakkeeseen muuta)

...

  • Soveltamisprofiiliin merkitään vain ne elementit, jotka on keskeisiä MARC 21 -formaatissa tapahtuvan kuvailun ohjeistuksessa ja joihin liittyy linjauksia tai muita määrityksiä. Esim. viittauksia nomenista muihin entiteetteihin ei pääsääntöisesti ohjeisteta käyttämään, sillä nomen-entiteettiä ei kuvailla toistaiseksi erillisenä entiteeteistä, joihin nomen viittaa.
  • Mietittävä, mistä muiden entiteettien elementeistä on viitattava näihin elementteihin ja linjauksiin?

Soveltamisprofiili + linjaukset

...