Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Punaisella huomioitavat asiat

Juhannuksen 2021 jälkeen tehtävät linjausmuutoksen tai uudet linjaukset merkittävä punaisella: Kuvailusääntöpalvelu siirtää kappaleen linjaukset RDA Toolkitiin heinä-elokuun 2021 aikana

Linjaukset ja esimerkit

Linjaukset suhde-elementteihin.

...