Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Punaisella huomioitavat asiat

Linjaukset ja esimerkit

Linjaukset suhde-elementteihin.

 • Kappaleiden välisiin suhteisiin linjaus: Ensisijainen merkitsemistapa on tunniste.
 • Kaikkiin kappaleen ja henkilön/suvun/yhteisön välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa.

Kappaleen pääsivu:

 • Kohta: 54.71.07.00
  • Kappaleelle ei tehdä soveltamisprofiilia.
 • Kohta: 47.71.18.06
 • Kohta: 00.53.18.32
  • Ensisijainen merkintätapa kappaleen identifioimiseksi tai nimeämiseksi on tunniste.

custodial history of item:

 • Kohta: 31.46.44.08
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.

Päästiin tähän kohtaan attribuuteissa


manifestation exemplified:

 • Kohta: 55.88.27.91
  • Pakollinen perustason kuvailussa.
restriction on use of item:

...