Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kuvailusääntöpalvelu kopioi manifestaation linjaukset ja esimerkit RDA Toolkitiin 2021/10-11

Vihreällä vanhat linjaukset

...