Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

preferred title of musical work: (Tapani ja Jerry tekevät uudet linjaukset Muusan käsiteltäväksi)

 • Kohta: 34.84.16.86
  • Noudatetaan vaihtoehtoa Valikoima termin merkitsemisestä. Kahta tai useampaa koosteeseen sisältyvää teosta identifioitaessa osat identifioidaan yhteisesti merkitsemällä vakiintunut kokoava nimeke, jota seuraa sana Valikoima.
  Kohta: 18.23.92.72
  • Noudatetaan vaihtoehtoa kielen valinnasta. Sävellystyypin nimi merkitään vakiintuneessa muodossa kuvailevan yhteisön käyttämällä kielellä.
 • Kohta: 79.14.13.62
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Sävellystyypin nimen hyväksytty muoto merkitään aina monikkomuodossa. 
 • Kohta: 36.27.47.81
  • Noudatetaan vaihtoehtoa numeron merkitsemisestä. Jos osat identifioidaan sekä numerolla että erottuvalla nimekkeellä tai muulla sanallisella määritteellä ja teoksen osien numeroita pidetään tärkeänä osien identifioimiseksi, merkitään sekä osan numero että nimeke tai muu sanallinen määrite. Jos kuitenkaan teoksen kaikilla osilla ei ole tunnisteena omaa numeroa, merkitään vain nimeke tai muu sanallinen määrite.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa vakiintuneen kokoavan nimekkeen Otteita merkitsemisestä.
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   Otteita

   Vakiintunut kokoava nimeke Hector Berlioz’n teoksen La damnation de Faust osat Marche hongroise, Ballet des Sylphes ja Menuet des Follets sisältävälle kokonaisuudelle
   Marche hongroise
   Ballet des Sylphes
   Menuet des Follets
   Ensisijaiset nimekkeet Hector Berlioz’n teoksen La damnation de Faust kolme osaa sisältävän kokonaisuuden osille
 • Kohta: 77.04.61.32
  • Noudatetaan vaihtoehtoa vakiintuneen kokoavan nimekkeen merkitsemisestä. Esityskokoonpanotermi valitaan soitinnimien Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta, jos mahdollista: http://finto.fi/seko/fi/.
 • KOhta: 19.29.72.50
  • Noudatetaan vaihtoehtoa sävellystyypin merkitsemisestä. Sävellystyypin nimi valitaan musiikkiteosten ensisijaisessa nimekkeessä käytettävien sävellystyyppien nimien listalta soveltuvin osin: http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1800.

...