Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

HAMK

Jyväskylä

Tilastokirjasto

Diak

Muiden kirjastojen aikataulut, aikataulutilanne

...

7. Pääkäyttäjäryhmän asiat

  • pääkäyttäjäryhmän vetovastuu on siirtynyt kansalliskirjastolle
  • kokoontuu edelleen viikottain etäkokouksiin
  • tuotantopalvelimia odotetaan, ja testiympäristöjä niihiniihin
  • kokoukset toistaiseksi edelleen pääasiassa tietojen vaihtoaPääkäyttäjäryhmän vetovastuu on siirtynyt kansalliskirjastolle
  • aika ajoin pidetään pidempiä kokouksia Helsingissä
    • seuraava 8.2. joilloin aiheena mm. varastotietueet Kohassa

 

8. Viestintä

Alustava ajatus viestintäsuunnitelmasta. Liite

...