Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

7. Pääkäyttäjäryhmän asiat 

  • kokoontuu edelleen viikottain
  • tuotantopalvelimia odotetaan, ja testiympäristöjä niihi
  • kokoukset toistaiseksi edelleen pääasiassa tietojen vaihtoa
  • Pääkäyttäjäryhmän vetovastuu on siirtynyt kansalliskirjastolle

8. Viestintä

Alustava ajatus viestintäsuunnitelmasta. Liite

...