Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aika: 13.2.2019 klo 10-15

Etäyhteys: Kysyttävä Teemulta sekä teknisen tuen saaminen että huone?  https://connect.funet.fi/kk_kuvailu  

Osallistujat:

  • Noin 40, joku finnalainen kuulolle
  • Kysytään etukäteen etäosallistumisesta, sillä etäosallistujille pitää luoda kokoustila työryhmätyöskentelyä varten: vetäjänä Tatja?

Aineistot laitettava etukäteen verkkoon osallistujien kommentoitavaksi: sanottava osallistujille etukäteisperehtymisestä
 Etäyhteysosoite: https://connect.funet.fi/kk_kuvailu  
Ohjelma:

 

10.00-10.45 Päätöksenteko- ja jalkautusprosessin läpikäynti (tiedoksi ja toimeksi): (Nina Hyvönen)

...