Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • CSC: Aleksi Kallio
  • Kansallisarkisto: Reko Etelävuori
  • Kansalliskirjasto: Mikko Lappalainen

Kumppanuussopimukseen perustuvaa yhteistyötä johtaa sopijapuolten edustajista koostuva ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu kumppanuussopimuksen voimassaoloaikana vähintään kolme kertaa vuodessa. Ohjausryhmän koordinointivastuu kiertää vuosittain sopijapuolten kesken.

Vuonna 2019 ohjausryhmän jäseniä ovat

...