Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tutkimuslaitos / erikoiskirjasto

Tutkimushenkilökunta yhteensä

Eduskunta

750

Eläketurvakeskus

140

Euroopan kemikaalivirasto

300

Geologian tutkimuskeskus

240

Helsingin kaupunginkanslia

130

Ilmatieteen laitos

328

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

80

Kansallisgalleria

45

Kansaneläkelaitos

164

Luonnonvarakeskus

640

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

135

Palkansaajien tutkimuslaitos

17

Patentti- ja rekisterihallitus

120

Puolustusvoimien Tutkimuslaitos

130

Ruokavirasto

100

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

52

Suomen Akatemia

81

Suomen Pankki

335

Suomen ympäristökeskus

205

Teknologian tutkimuskeskus VTT

1248

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

550

Tilastokeskus

428

Työterveyslaitos

220

UKK-instituutti

25

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

40

Valtioneuvosto

3361

Yleisradio Oy

900