Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopisto

Opiskelijat yhteensä

Tutkimushenkilökunta yhteensä

Kaikki yhteensä

Aalto-yliopisto

5947

1496

7443

Hanken Svenska handelshögskolan

678

116

794

Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala

10723

2937

13660

Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala

4940

1090

6030

Jyväskylän yliopisto

4388

886

5274

Lapin yliopisto

1267

174

1441

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

1452

318

1770

Maanpuolustuskorkeakoulu mukaan lukien maa-, meri- ja ilmasotakoulu

598

119

717

Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala

3618

961

4579

Taideyliopisto

574

392

966

Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala

6823

1362

8185

Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala

5115

1354

6469

Vaasan yliopisto

1258

172

1430

Åbo Akademi

1685

469

2154