Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

AsetusSelitysMahdolliset arvot
name

Kentän nimi. Huom! Seuraavat nimet on varattu mahdollisille tietueen tiedoille, eikä niitä tule käyttää omissa kentissä:

 • record
 • record_id
 • record_info
 • referrer
 • useragent
 • userCatId
 • userLoginMethod
 • userRoles

Finnan versiosta 2.74.0 (14.12.2021) lähtien on mahdollista määritellä lähettäjän tietokenttien paikat lomakkeella lisäämällä lomakkeeseen kentät nimellä name (lähettäjän nimi) ja/tai email (lähettäjän sähköpostiosoite). Oletuksena kentät tulevat lomakkeella viimeiseksi.

 • isot ja pienet kirjaimet
 • alaviiva
typeKentän tyyppi.
 • date (päivämäärä kalenteritoiminnolla, käytettävissä v2.71.0 eli 21.9.2021 alkaen)
 • text (tekstikenttä)
 • textarea (tekstialue)
 • email (sähköpostikenttä)
 • url (URL-kenttä)
 • select (valikko)
 • radio (valintanappi)
 • checkbox (valintaruutu)
labelKentän otsikkoKäännösavain
requiredOnko kenttä pakollinen? Oletuksena ei ole.
 • true
helpElementin ohjetekstiKäännösavain
settings

Lista HTML-elementin arvoista.

Esimerkki: listätään elementille omat CSS-luokat:

Code Block
settings:
 - [class, "css-luokka1 css-luokka2"]


Lista
options

Elementin valinnat (vain kun type on 'select', 'radio' tai 'checkbox').

Code Block
options:
 - valinta-1
 - valinta-2
 - valinta-3

tai listana

Code Block
options:
 - value: valinta-1
  label: Valinta 1
 - value: valinta-2
  label: Valinta 2
 - value: valinta-3
  label: Valinta 3

Ensimmäisessä vaihto

options:
 - valinta-1
 - valinta-2
 - valinta-3
Lista käännösavaimia.
optionGroups

Elementin valinnat eroteltuna omiin ryhmiinsä (vain kun type on 'select'). 'label' määrittää ryhmän otsikon (käännösavain).

Code Block
optionGroups:
 - label: otsikko-1
  options:
   - valinta-1a
   - valinta-1b
 - label: otsikko-2
  options:
   - valinta 2a
   - valinta 2b


Lista.
recipient

Elementin arvo määrittää lomakkeen sähköpostin vastaanottajan (vain kun type on 'select'). Asetuksen avulla voi tehdä lomakkeen, jonka vastaanottaja määrittyy käyttäjän valinnan mukaan. Esimerkiksi hankintaehdotus voidaan ohjata suoraan käyttäjän valitsemaan kirjastoon.

Vastaanottajien sähköpostiosoitteet määritellään 'options' tai 'optionGroups' -listaan käyttämällä jokaisessa valinnassa 'value' ja 'label' kenttiä. Näistä 'label' on käännösavain joka näytetään lomakkeella. 'value' kentän määrittämää vastaanottajan sähköpostiosoitetta ei näytetä käyttäjille.

Esimerkki:

Code Block
recipient: true
options:
 - value: [email protected]
  label: Vastaanottaja 1
 - value: [email protected]
  label: Vastaanottaja 2

tai käyttäen 'optionGroups'-asetusta:

Code Block
recipient: true
optionGroups:
 - label: otsikko-1
  options:
   - value: [email protected]
    label: Vastaanottaja 1
   - value: [email protected]
    label: Vastaanottaja 2
 - label: otsikko-2
  options:
   - value: [email protected]
    label: Vastaanottaja 3
   - value: [email protected]
    label: Vastaanottaja 4


 • true
placeholder

Select-valikon ensimmäinen elementti (vain kun type on 'select').

Jos 'placeholder' on määritelty ja elementti on pakollinen ('required = true'), lomakkeen voi lähettää vain jos on valinnut valikosta jonkin muun kuin oletuksena näytettävän ensimmäisen elementin.

Esimerkki: select-valikko, jonka ensimmäinen elementti on "Valitse toimipiste" ja tämän jälkeen valittavissa olevat toimipisteet:

Code Block
type: select
required: true
placeholder: Valitse toimipiste
options:
 - toimipiste-1
 - toimipiste-2


Käännösavain
format

Päivämäärän muoto (vain, kun type on 'date')

Palauteviestissä lähetettävän päivämäärän muoto. Ei vaikuta näytöllä näkyvään muotoon, joka määrittyy selaimen ja käyttäjän käyttöjärjestelmän asetusten perusteella.

Päivämäärän muotoilussa käytetään PHP:n formaattia, esim. 'Y-m-d'.


minValue

Pienin sallittu päivämäärä (vain, kun type on 'date')

Arvona voi käyttää englanninkielisiä päivämäärälauseita, joita PHP:n strtotime tulkitsee, esim. 'now'.


maxValue

Suurin sallittu päivämäärä (vain, kun type on 'date')

Arvona voi käyttää englanninkielisiä päivämäärälauseita, joita PHP:n strtotime tulkitsee, esim. '+1 year' tai '+6 months'.


...