Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

655.  7               $a murrekirjallisuus $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s197


  • näyttelyjulkaisut

Asiasanaksi laitetaan Lajityypiksi merkitään näyttelyjulkaisut,  jos julkaisussa ilmoitetaan, että kysymyksessä on näyttelyjulkaisu tai jos julkaisu selkeästi liittyy tiettyyn näyttelyyn. Asiasanaksi merkitään näyttelyt/taidenäyttelyt, jos aineistossa käsitellään itse näyttelyä.

taidenäyttelyt

650.  7               $a taidenäyttelyt $2 yso/fin $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6889

...