Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kenttään merkitään vain YSOan auktorisoituja maantieteellisiä nimiä. YSOsta puuttuvat nimet ilmoitetaan auktorisoitavaksi.
 • Maantieteellisiä nimiä ovat esimerkiksi:
  • maanosat, maat ja valtiot
   • Suomi merkitään asiasanaksi, kun se on haun kannalta tarpeen, esim. kun kyseessä on yleisesitys jostain aiheesta Suomea koskien tai kansainvälisestä vertailusta, jossa Suomi on mukana.
   • Jos teoksen kohteena on yksittäinen henkilö, Suomi voidaan merkitä asiasanaksi silloin kun julkaisu kertoo samalla yleisemmin ko. aiheesta Suomessa.
  • alueiden yhteisnimet, esim. Lähi-itä, Pohjoiskalotti, Itämeren alue
  • historialliset paikannimet, esim. Itävalta-Unkari, Bysantti, Vanha Suomi
  • maakunnat, kaupungit, kunnat, kaupunginosat, kylät, kadunnimet
   • Entisten itsenäisten kuntien nimiä voi käyttää asiasanoina, myös kuntaliitoksen jälkeen voimassa oleva kunnan nimi merkitään kuitenkin aina kuvailuun.
   • Kuntaa pienempää aluetta indeksoitaessa liitetään kunnan nimi aina suppeamman  alueen alueen nimeen. Jos kylän nimi on auktorisoitu vain kuntaliitoksessa lakkautetun kunnan nimen yhteyteensijaintikunta on kuntaliitoksen myötä vaihtunut, merkitään kuvailuun lisäksi uuden kunnan nimi. Kylän nimestä ei tarvitse tehdä uutta auktorisoitua ketjua, mutta jos uusi auktorisointi on jo tehty, voidaan molempia ketjuja käyttää tarpeen mukaanentisen sijaintikunnan nimi.
   • Vaikka aiheena olisi maakuntaa pienempi alue, maakunnan nimi lisätään jos se on tiedonhaun kannalta tarpeellinen.
   • Kun kyseessä on luovutettu kunta, merkitään kunnan nimen lisäksi aina myös laajempi alue, esim. Karjala tai Petsamo.
  • luonnonmaantieteelliset nimet, kuten meret, järvet, joet, vuoristot, tunturit, vaarat
   • Järvien lahdet ja selät: vain isoimmat merkitään asiasanoiksi, yleensä riittää pelkkä järven nimi
   • Useimmiten luonnonmaantieteellisten nimien yhteydessä on hyvä merkitä myös laajempi alue, esim. kunta tai maakunta.
   • Pohjavesialueet indeksoidaan merkitsemällä maantieteellisen asiasanan kenttään kunnan (kuntien) nimet ja lisäksi maakunta.
   • Jokien, järvien ym. vesistöjen nimiä käytettäessä merkitään myös laajemman alueen (kunnan tai maakunnan) nimi, paitsi jos on kyse vesialueesta, jonka laajempaa aluetta ei ole mielekästä määritellä (meret, isot tunnetut järvet, reitit).

...