Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 Maaliskuu

Vuosiraportti 2018

Toimintasuunnitelma 2019

Viestintäsuunnitelma

Finnan palautejärjestelmä + kotitehtävä (siirrettiin 4/2018 kokouksesta)

Valmistautuminen strategiatyöskentelyyn

Toukokuu
 • työpaja

Visiointityöpaja (strategiatyö)

 •  toimintaympäristöanalyysiSyyskuu

Visiointityön tilannekatsaus

Finnan käytön trendit -raportti

Eri sektoreiden järjestelmävaihdokset ja -uudistukset (Erikois- ja korkeakoulukirjastot)

Näyttö- ja käyttörajoitetut metatiedot ja aineistot -projekti (NKR)

Finna-verkkokirjastomalli

Valmistautuminen konsortioryhmän toimikauden päättymiseen

Finna ja oppiminen

 • pe 13.9. klo 10-13 kokous
 • to 19.9. klo 10-16 (työpaja Finna + FinELib)
Lokakuu

Visiointityöpaja 

 • to 17.10. klo 10-16 (työpaja vain Finna-konsortiolle)
Marraskuu

Visiointityöpaja

 • ke 13.11. klo 10-16 - (työpaja Finna + FinELib)
Joulukuu

ti 3.12. klo 10-13 kokous

Visiointityön katsaus

Toimintasuunnitelma 2020

 • Finna-verkkokirjastomalli
 • Eri sektoreiden järjestelmävaihdokset ja -uudistukset (museot ja arkistot)

  OA ja Finna

 • Finna ja oppiminen
 • Konsortiodokumenttien päivitykset