Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 
Maaliskuu

Vuosiraportti 2018

Toimintasuunnitelma 2019

Viestintäsuunnitelma

Finnan palautejärjestelmä + kotitehtävä (siirrettiin 4/2018 kokouksesta)

Valmistautuminen strategiatyöskentelyyn

Toukokuu
  • työpaja

Visiointityöpaja (strategiatyö)

  •  toimintaympäristöanalyysi

Finnan käytön trendit -raportti

Finna-verkkokirjastomalli

Syyskuu

Strategian tilannekatsaus

Eri sektoreiden järjestelmävaihdokset ja -uudistukset

Näyttö- ja käyttörajoitetut metatiedot ja aineistot -projekti (NKR)

OA ja Finna

Valmistautuminen konsortioryhmän toimikauden päättymiseen

LokakuuStrategiatyöpaja 1-2 kpl
MarraskuuJoulukuu

Strategian tilannekatsaus

Toimintasuunnitelma 2020

...