Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

AMK-kirjastot
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
SYKE - Suomen ympäristökeskus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
Luke - Luonnonvarakeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos