Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

AFO-ontologian toimituskunta on perustettu 26.8.2015 ja siihen kuuluu tietoasiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) ja Helsingin yliopiston kirjastosta (HULib). Toimituskunnalle laaditaan ohjesääntö sekä toimintasuunnitelma syksyllä 2015.

Ontologian päätoimittajaksi valittiin päätoimittajana toimi 9/2015- 5/2017 Jarmo Saarikko (Luke).  

Toimituskunnan jäsenet:

 • HULIb: Päivi Lipsanen
 • Luke: Leena Byholm
 • Syke: Elisa Paavilainen ja Simo Riikonen
 • LUOMUS: Tapani Lahti (yhteyshenkilö)

...

 • 7.10.2016 Luken edustajista Nina-Mari Salminen ja Erja Mikkola poistuneet.
 • 2017 Yhteyshenkilö Luonnontieteellisessä keskusmuseossa on Tapani Lahti.
 • 2017 HULib/Esko Siirala jäänyt eläkkeelle
 • 9/2017 Luken edustaja vaihtunut Jarmo Saarikon tilalle Leena Byhom
 • 12/2017 AFOn kotisivu ja toimituksen työtila siirretty Kansalliskirjaston wikiin.