Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmä HKLJ Fintossa


Verkko-HKLJ

Verkko-HKLJ on Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmän verkkoversio. Se sisältää HKLJ:n taulukot ja hakemiston.

 

Webb-HSKS

...