Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kansallinen tekoälykumppanuus

CSC, Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto solmivat syksyllä 2018 kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on tekoälyn hyödyntämiseen liittyvä yhteistyö sopijapuolten kesken.

Yhteistyöllä edistetään tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, ehkäistään päällekkäistä työtä, edistetään avoimuutta sekä sujuvoitetaan yhteisiä rahoitushakuja.

Kumppanit toteuttavat sopimuksen tavoitteita

  • suunnittelemalla ja toteuttamalla tutkimus- ja kehityshankkeita keskenään sekä yhdessä mahdollisten muiden koti- ja ulkomaisten osapuolten kanssa,
  • toteuttamalla yhteisiä rahoitus­hakemuksia kansallisista ja kansainvälisistä tekoälyhankkeisiin, tutkimus­infrastruktuureihin tai muihin soveltuviin tarkoituksiin suunnatuista rahoitus­lähteistä,
  • jakamalla osaamista keskenään sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa muun muassa järjestämällä koulutustilaisuuksia, seminaareja, muita tapahtumia ja jakamalla aiheeseen liittyviä materiaaleja,
  • osallistumalla yhteisesti kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusverkostoihin.