Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSEKOSLM-sanasto (lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla)

cover-versiot

encoret

Ei YSEssä. Näillä on YSOn näkökulmasta ristiriitaisia yläkäsitteitä. cover-versiolla yläkäsitteenä musiikkiesitykset, sovitukset, äänitykset. encorella yläkäsitteenä ohjelmistot ja musiikkiesitykset. Yksi pitäisi valita, loput esim. RT:ksi.


PÄÄTÖS:

cover-versiot LT musiikilliset tuotokset
encoret: YSOn päätös ok

Tehtiin väliaikaisratkaisu, koska pakko saada nämä julkiseen YSOon ennen konversiota.
cover-versiot LT taiteelliset tuototokset.

encoret LT sävellykset (+RT ohjelmistot)

  

diminuutio (https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/950)

Yläkäsitteet väärät YSOn näkökulmasta: rytmioppi ja säveloppi. Jokin muu löydettävä ja nämä nykyiset esim. RT:ksi.


PÄÄTÖS:

  • ehdotetaan uutta käsitettä "sävellystekniikka", joka tulisi tälle yläkäsitteeksi
  • lisätään RT ornamentiikka
Tehtiin väliaikaisratkaisu, koska pakko saada julkiseen YSOon ennen konversiota.
diminuutio LT muutos
+ RT rytmioppi & sävellysoppi
  
rytmimoodit

Yläkäsitteenä oli rytmiikka, mikä on epäkäypä ontologian puolella. Teimme väliaikaisratkaisun YSA-YSO-siirtymän vuoksi. Yläkäsite on nyt musiikilliset tuotokset. Pohdimme toisaalta, voisiko yläkäsite olla moodit. Rytmiikka siirtyi RT:ksi. Mitä mieltä?

PÄÄTÖS:
rytmimoodit LT rytmiikka

   

intervallit (https://github.com/NatLibFi/Finto-data/issues/951)

Sama virsi eli yläkäsiteongelma YSOn kannalta.
Ehdotus: yläkäsitteeksi vallit?

PÄÄTÖS:
LT fysikaaliset ominaisuudet
RT säveljärjestelmät

   
sävelmotiivitTällä nyt yläkäsitteenä motiivit (aihelmat). Onko tämä ok? Huom! johtoaiheet (musiikki) käsitteellä ja motiivit (aihelmat) käsitteellä RT-suhde.
PÄÄTÖS:
sävelmotiivit LT musiikilliset tuotokset
RT melodiat
   
musiikilliset tuotoksetEi YSEssä. Tämä on YSOa varten luotu hierarrkkinen käsite. Ei tarkoitettu kuvailukäyttöön. YSO-kokouksessa mietittiin, että pitäisikö tämä poistaa. Ajattelimme kuitenkin, että olisi hyvä keskusteluttaa Muusa-ryhmässä ensin. Tällä on jonkin verran alakäsitteitä, jotka tämän poistuessa päätyisivät varmaankin käsitteen "taiteisiin liittyvät abstraktit objektit" alle. Jos käsite halutaan säilyttää niin termin voisi muuttaa muotoon "musiikilliset objektit", koska olemme YSOssa hierarkkisissa käsitteissä siirtyneet tuotos-termin asemesta käyttämään objekti-termiä vastaavissa.

PÄÄTÖS:
  • säilytetään, muutetaan termi muotoon "musiikilliset objektit"
   
hillbilly

Ei YSEssä. Määritelmässä sanotaan että instrumentaalimusiikkia, mutta Groven mukaan on muutakin kuin instrumentaalimusiikkia.

PÄÄTÖS:
LT populaarimusiikki
RT country
ohjaustermi: old-time music (fi+en)
Määritelmä: "1920-luvulla syntynyt yhdysvaltalainen tyyli, joka oli pohjana bluegrassille ja countrylle."

   
yksinlauluEi YSEssä. Määritelmää muutettava, koska sanastosta löytyy myös sekä yhtyelaulu että kuorolaulu toisin kuin määritelmä väittää.
PÄÄTÖS:
poistetaan määritelmästä jälkimmäinen lause PÄÄTÖS:

Modaalisten sävelasteikkojen ominaisuus, jolle on ominaista  tonaalisen harmonian kolmisointujen välisten jännitteiden puuttuminen.

Modaalisuus (musiikki): määritelmää muokattava.  

sarjallinen musiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5975)

 PÄÄTÖS:
Sarjallisella sävellystekniikalla tehty musiikki, jossa musiikillisen materiaalin eli parametrien valintaa ja organisoimista ohjataan ennalta laadittujen (esimerkiksi matemaattisten) valintakriteerien ja sääntöjen mukaisesti. Kaksitoistasäveljärjestelmän pohjalta kehittyneeseen sarjallisuuteen lasketaan yleensä kuuluvaksi tekniikat, joissa useamman kuin yhden parametrin käyttö on säännöin ohjattua.
Muusa tekee määritelmän, joka on linjassa YSOn yläkäsitteen kanssa.


LISÄTÄÄN LISÄTTY

balladit (kansanlaulut) (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5978)

 Palaa Muusaan (ks. myös balladit alla)
 balladit (musiikki)

balladit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5979)

Käsiteltiin Muusa-YSA-yhteiskokouksessa, mutta jäi edelleen kesken.Palaa Muusaan.


balladit (musiikki), LT musiikki (ei laulut)

Status
colourYellow
titlemuutos

intonaatiot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5980)

vain SLM-sanastoon 

intonaatiot UUSI TERMI

Määritelmä(kysymys): Jos mahdollista, laittakaa kehitettävän asian yhteyteen konkreettisen esimerkin mukaan.

mustalaismusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6682)Oli käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa: "Tuomas selvittää ja tekee ehdotuksen".   
hengellinen viihdemusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6970) Avattu uudelleen 26.8.2019 LISÄTTY
virret (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6990)Yläkäsitteenä nyt laulut ja RT:nä hengelliset laulut. Eikö hengelliset laulut olisi parempi yläkäsite? (JT 29.8.2019: ei, koska jakolinja kulkee nimenomaan hengellisten laulujen ja virsien välillä. Edelliset eivät ole eräänlaisia virsiä eivätkä jälkimmäiset eräänlaisia hengellisiä lauluja, vaan kumpikin uskonnollisia lauluja.)   
katusoittajat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7056)    
tuotantomusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7058)    
kansanmusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7059)    
musiikin opetus (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7062)    
soiton opetus (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7112)    
laulunopetus (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7143)    
virsikirjat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7155)    

käänösioskelmä (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7323)

sävelasteikot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7329)

luuttumusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7368)sairaalamuusikot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7369)ohjelmistot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7371)...