Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tälle sivulle listataan Muusan käsittelyä odottavat YSAYSO-, SEKO- ja SLM-termit vuodesta 2019 alkaen.

...