Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Uudet ehdotuksetTälle sivulle listataan Muusan käsittelyä odottavat YSO-, SEKO- ja SLM-termit vuodesta 2019 alkaen.

YSE-ehdotuksetMuusa
YSA
YSO-kokousSEKOSLM-sanasto (lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla)
musiikkitiede
balladit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
5378posetiivarit
5979)
    
Muuten selvä, mutta ohjaustermiehdotuksiin kaivattaisiin vielä Muusan puoltolause / kieltolause.


mustalaismusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
6905
6682)
    

cover-versiot

encoret

Ei YSEssä. Näillä on YSOn näkökulmasta ristiriitaisia yläkäsitteitä. cover-versiolla yläkäsitteenä musiikkiesitykset, sovitukset, äänitykset. encorella yläkäsitteenä ohjelmistot ja musiikkiesitykset. Yksi pitäisi valita, loput esim. RT:ksi.   

diminuutio

Oli käsittelyssä Muusa-YSA-yhteiskokouksessa: "Tuomas selvittää ja tekee ehdotuksen".


käännösiskelmät (https://github.com/

NatLibFi/

Finto-

data

ehdotus/YSE/issues/

950Yläkäsitteet väärät YSOn näkökulmasta: rytmioppi ja säveloppi. Jokin muu löydettävä ja nämä nykyiset esim. RT:ksi.   

intervallit

7323)

sävelasteikot (https://github.com/

NatLibFi/

Finto-

data

ehdotus/YSE/issues/

951#issuecomment-454379203Sama virsi eli yläkäsiteongelma YSOn kannalta.
Ehdotus: yläkäsitteeksi vallit?   giguet

7329)

luuttumusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
6920
7368)
    miksaukset
sairaalamuusikot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
6925)    musiikilliset tuotoksetEi YSEssä. Tämä on YSOa varten luotu hierarrkkinen käsite. Ei tarkoitettu kuvailukäyttöön. YSO-kokouksessa mietittiin, että pitäisikö tämä poistaa. Ajattelimme kuitenkin, että olisi hyvä keskusteluttaa Muusa-ryhmässä ensin. Tällä on jonkin verran alakäsitteitä, jotka tämän poistuessa päätyisivät varmaankin käsitteen "taiteisiin liittyvät abstraktit objektit" alle. Jos käsite halutaan säilyttää niin termin voisi muuttaa muotoon "musiikilliset objektit", koska olemme YSOssa hierarkkisissa käsitteissä siirtyneet tuotos-termin asemesta käyttämään objekti-termiä vastaavissa.   atonaalisuus
7369)musiikkiteatteri (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
6940kokeellinen musiikki
7421)
Syytä käsitellä YSAn ja Muusan yhteiskokouksessa.   
showt (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
6941isonuottiset nuottijulkaisut
7422)
    
äänimaisema (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
6942)    

 

Jatkokäsittelyä tai Muusan mielipidettä vaativat musiikkiaiheiset käsitteet:

1) punaisena olevat termit 8. kokouksen kohdalla

2) lisäksi alla olevassa taulukossa on SLM-sanastossa olevia termejä, joihin on joskus aikoinaan ehdotettu muutoksia (Ilkka). En löytänyt päätöksiä tästä Luumu-ryhmän pöytäkirjoista. Samalla lisätty siltaukset.

monikollinen muoto vai lisäys -musiikki/(musiikki)?LC Genre/Form Terms URI LC Genre/Form Terms

muutettu termi +

Status
colourYellow
titlemuutos

boogie woogie(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026669Boogie woogie (Music) bossa nova(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026671Bossa nova (Music) burleskit (musiikki)   calypso(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026680Calypso (Music) cumbia(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026749Cumbia (Music) elegiat (musiikki), puuttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026307Elegies muutakin kuin musiikkiafantasiat (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2018026018Fantasias (Music) gallikaaninen laulu > gallikaaniset laulut?   ghazal(it)?   gregoriaaninen laulu > gregoriaaniset laulut?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026843Gregorian chants hitit > hittikokoelmat?   idyllit (musiikki), puuttuu vielä   karaoke > karaokekokoelmat?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026892Karaoke latinalainen kirkkolaulu > latinalaiset kirkkolaulut?   mainstream > mainstream jazz?   makossa(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026916Makossa (Music) mbalax(it)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026929Mbalax melodraamat (musiikki), puuttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2016026051Melodramas (Music) oodit (musiikki), puuttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026461Odes muutakin kuin musiikkia?pantoniimit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027183Pantomimes (Music) pastissit (musiikki)   pastoraalit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026993Pastoral music Peking-ooppera(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2015026012Chinese operas prafraasit (musiikki), puuttuu vielä   psalmit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027023Psalms (Music) ragtime(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027034Ragtime music rai > rai-musiikki?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027035Rai (Music) romanssit (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2016026068Romances (Music) salsa (musiikki?)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027066Salsa (Music) sarjat (musiikki)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027116Suites muutakin kuin musiikkia?soca > socamusiikki?http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027098Soca (Music) taarab(it)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027123Taarab (Music) uusi aalto (musiikki), puttuu vielähttp://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026963New wave music vallenat (vallenato?)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027155Vallenato vaudeville(t)http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027157Vaudeville songs balladit (kansanlaulut) (5978balladit (5979balladit (musiikki), LT musiikki (ei laulut)
 YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset, muutokset tai poistot oranssilla)
7423)äänitteet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7424)Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Muusa/YSA-kokouksessa.Palaa Muusaan (ks. myös balladit alla)balladit (musiikki)konserttiohjelmat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7425)Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Muusa/YSA-kokouksessa.Palaa Muusaan
Status
colourYellow
titlemuutos
minimalismi tanssilaulut (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5829Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Muusa/YSA-kokouksessa.Jos ohjaustermit lisätään, tarvitaanko silti erillistä termiä?. .parafraasit 7426)valituslaulut (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5824Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Muusa/YSA-kokouksessa. parafraasit → parafraasit (musiikki)
YSAssa: parafraasit (kirjallisuus) ja parafraasit (sävellykset) /käsittely kesken7427)orkesterimuusikot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/58247453)transkribointi kromatiikka (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5745Odottaa Marian ruotsinnosta.  musiikki 7455)mridangam (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/

5549)
→ keskustelua, uusi YSE-ehdotus?Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Muusa/YSA-kokouksessa.  muunnelmat

7495)

rapsodiat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5875)Ehdotetaan käsiteltäväksi yhteisessä Muusa/YSA-kokouksessa. Ks. myös #5824. Mikä on muunnelman ja parafraasin suhde? Entä muunnelmat-termin suhde termiin muunnelmamuoto? PITÄISI LISÄTÄ, muunnelmat puuttuu: muunnelmat (musiikki)

...