Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kokouksen aiheena uudet ja muut Muusan käsittelyä vaativat YSA-, SLM- ja SEKO-termit.

Käsitellytt Käsitellyt termit löytyvät omalta sivultaan.