Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

14.

...

Etäkokous 22.8.2019 klo 10 - 12

Kokouksen aiheena Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeen päivittäminen.

13.

...

Etäkokous 15.8.2019 klo 13 - 15

Kokouksen aiheena uudet ja muut Muusan käsittelyä vaativat YSO-, SLM- ja SEKO-termit. Käsiteltävät termit löytyvät omalta sivultaan.

12.

...

Etäkokous 14.3.2019 klo 10 - 12

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto, saapui klo 10.15, poistui 11.30), Tapani Moisio (Kansalliskirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto, poistui klo 11.30), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa: Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto, saapui klo 10.30, poistui 11.15)

Kokouksen aiheena uudet ja muut Muusan käsittelyä vaativat YSA-, SLM- ja SEKO-termit.

11.

...

Etäkokous 10.1.2019 klo 13 - 15

Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tapani Moisio (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa: Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto)

...