Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FinELib-aineistojen tilastointi  -taulukkoon on listattu aineistoittain FinELib-toimiston keräämät tilastotiedot. Taulukkoon on myös merkitty ne aineistot, joista kirjastot saavat tilastot omalla käyttäjätunnuksellaan suoraan kustantajan palvelimelta. Joistakin aineistoista kirjastot saavat laajempia käyttötilastoja kuin mitä FinELib kerää. Taulukosta näkyvät myös ne FinELib-aineistojen tuottajat, jotka eivät pysty toimittamaan mitään käyttötilastoja.  

 FinELib-aineistojen tilastointi (XLSXXLS, 16 kt)

 

Mitä tunnuslukuja lasketaan?

...