Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sopimusasiakirjat konsortioryhmän 16.11.2018 kokouksen asialistalla

KommenttiKommentoijan sektoriVastausMuutos sopimusasiakirjaan
Lista liitteistä on toimiva ratkaisu.MuseoHyvä kuulla, että ratkaisu on kannatettava.

Ei muutosta.

 

Liite 1: ko. liite tulee olemaan organisaatiokohtainen, päivitettävä liiteluettelo?
Yliopistokirjasto

Kyllä. Liitteen 1 pohja on sama kaikille Finna-konsortion jäsenille, mutta liiteluettelo vaihtelee jäsenkohtaisesti. Liiteluetteloa päivitetään, jos johonkin liitteeseen on kohdistunut muutos, joka on hyväksytty allekirjoitetulla muutossopimuksella.

 

Ei muutosta.