Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kun KOKOn päivitys julkaistaan, voisi etukäteen varoittaa käyttäjiä (mm. museopostin välityksellä), että päivitys on tulossa tiettynä päivänä, jotta käyttäjät voivat varautua.

Annif-kehitys ja WIDE-hackathon

  • Voisiko Annif käyttää myös KOKOa. Ongelmana, löytyykö tarpeeksi opetusmateriaalia eli onko KOKOlla kuvailtua aineistoa. Ylellä tosin KOKOa on käytetty kuvailussaja Ylen kanssa asiasta keskusteltu.
  • VNK kiinnostunut yhteistyöstä automaattiseen sisällönkuvailuun liittyen. Epävirallinen yhteistyöryhmä aiheen tiimoilta on olemassa ja VNK on tervetullut osallistumaan.