Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sanasto- ja ontologia-alusta Finto.fi:hin on toteutettu uutena ominaisuutena Wikipedia-widgetti. Widgetin avulla käyttäjä saa lisätietoa valitusta käsitteestä käsitesivuun upotetun Wikipedia-ikkunan avulla. Wikipedian tietojen avulla voidaan esimerkiksi auttaa kuvailijaa ymmärtämään paremmin kunkin käsitteen sisältö, ja tätä kautta helpottaa oikean kuvailukäsitteen valintaa.

Wikipedia-ikkuna saadaan käyttöön niille ontologioille ja sanastoille, joiden käsitteistöä on linkitetty wikidataan (ikkuna näkyy niillä käsitteillä, joilla on olemassa Wikidata-linkitys).
Alkuun ominaisuus on käytössä YSO-paikat -ontologiassa.