Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
 AikaPaikkaLinkki esityslistaan ja muistioon
ke 13.3.2019 klo 13-15.30

Kansalliskirjasto

Yliopistonkatu 1,

Fabianian kokoushuone

Esityslista

ke 15.5.2019 klo 13-15.30 Peruttu  

Peruttu, Tilalla pidetään tilalla sähköpostikokous 5/2019